GENERAL PROVISIONS


1. Tämä tietosuojakäytäntö (”käytäntö”) koskee UAB Nirobaltia, joka sijaitsee osoitteessa Statybininkų str. 4, Skaidiškės, yritystunnus 300579917 (”Rekisterinpitäjä”), henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja menettelyt sekä rekisterinpitäjän hallinnoiman verkkosivuston https://tubheat.com/ käyttöehdot ( ”Verkkosivusto”).

2. Rekisteröitynä tässä tietosuojaselosteessa on jokainen luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

3. Rekisterinpitäjä varmistaa, että se pyrkii tätä menettelyä hyväksyessään ja toteuttaessaan noudattamaan seuraavia henkilötietojen käsittelyä koskevia perusperiaatteita:
3.1. Tavoitteena on käsitellä henkilötietoja rekisteröidyn suhteen laillisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi (laillisuuden, oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden periaate);
3.2. Tavoitteena on, että henkilötietoja kerätään tiettyihin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin eikä niitä käsitellä myöhemmin tavalla, joka on yhteensopimaton näiden tarkoitusten kanssa; henkilötietojen jatkokäsittelyä arkistointitarkoituksiin yleisen edun vuoksi, tieteellistä tai historiallista tutkimusta tai tilastollisia tarkoituksia varten ei pidetä alkuperäisen tarkoituksen vastaisena (käyttötarkoituksen rajoittamisen periaate);
3.3. Tavoitteena on, että henkilötietojen on oltava riittäviä, olennaisia ​​eivätkä liiallisia suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (tietojen minimoinnin periaate);
3.4. Lisäksi on pyrittävä varmistamaan, että henkilötiedot ovat tarkkoja ja tarvittaessa ajan tasalla kohtuullisen ajan kuluessa muutoksen tapahtumisesta; tavoitteena on ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoitukseen nähden virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan ​​kohtuullisessa ajassa (tarkkuuden periaate);
3.5. Tavoitteena on säilyttää henkilötiedot sellaisessa muodossa, että rekisteröidyt voidaan tunnistaa vain niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötietoja käsitellään; henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään edellyttäen, että henkilötietoja käsitellään ainoastaan ​​yleisen edun mukaista arkistointia varten, tieteellistä tai historiallista tutkimusta tai tilastollisia tarkoituksia varten edellyttäen, että rekisteröidyn suojaamiseksi tarvittavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ovat tarpeen. oikeudet ja vapaudet (periaate
3.6. Tavoitteena on, että henkilötietoja, ottaen huomioon Rekisterinpitäjän käsittelemien henkilötietojen yleisluonne, käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaus luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta (eheys ja luottamuksellisuus);
3.7 Rekisterinpitäjä on vastuussa yllä olevien periaatteiden noudattamisesta ja sen on kyettävä osoittamaan noudattaminen (vastuullisuusperiaate).

4. Tämä käytäntö perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. (BDAR) suojelulaki (jäljempänä LLPPD) ja muut Euroopan unionin ja Liettuan tasavallan säädökset. Käytännössä käytetyt termit ymmärretään siten kuin ne on määritelty BDAR:ssa ja LLPP:ssä.

Jos et enää halua, että henkilötietojasi käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin, ilmoita siitä meille sähköpostitse: info@tubheat.com
tai puhelin: +370 69513294.

Ostoskorisi on tyhjä!

Osta nyt